วิริยะ-905 คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

ตัวอย่างหนังสือ
คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน
และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์
รหัส วิริยะ- 905

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

ขนาด 14.5 X 21 ซม. จำนวน 80 หน้า
เย็บลวด กระดาษปอนด์ขาว

เนื้อหาประกอบด้วย
- รวมธรรมะ : อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์, วิธีแก้กรรม(สะเดาะเคราะห์), บุญกุศลคืออริยทรัพย์, กรรมกำหนด, ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอน อย่าย้อนความหมาย, วิธีสะเดาะห์เคราะห์ การทำบุญรับอายุ, วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีและเร็วขึ้น, การปวดศรีษะที่เกิดจากกรรมเก่า, การปวดหลังที่เกิดจากกรรมเก่า, กรณีลูกดื้อ ติดยา ติดเหล้า ติดการพนัน - วิธีแก้กรรม, โรคหัวใจที่เกิดจากกรรมเก่า, วิธีแก้กรรมหรือตัดกรรม, ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา, กรณีสามีเจ้าชู้, ดวงชะตา, กตัญญูคือหลักบำเพ็ญธรรม, ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี, ปล่อยสัตว์ชีวิตยืน, วิธีอธิษฐานในการปล่ิอยสัตว์, มงคลชีวิต 9 ประการ, ทุกคนต้องระวัง 4 จอมมาร, ทะเลทุกข์, คำขอขมาและอธิษฐานจิต
- บทสวดมนต์ต่างๆ : บูชาพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย, ไตรสรณคมน์, อิติปิโสฯ, พาหุงฯ-มหาหาฯ, แผ่เมตตา, อโหสิกรรม , แผ่เมตตาสรรพสัตว์ , แผ่ส่วนกุศล , กรวดน้ำเจ้ากรรมนายเวร, วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร, พระคาถาชินบัญชร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, ที่มาของพระธรรมปริตร, พระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ, คาถาบูชาดวงชะตา, กะระณียะเมตตะสุตตัง, คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม, คำสอนเรื่องการปล่อยปลา

สั่งซื้อหนังสือคู่มือสวดมนต์ประจำบัาน
และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์
วิริยะ-905

โทรสั่งพิมพ์ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

DBook-Phome 081-1459990
ติดต่อคุณวิไล ศรีประเสริฐการค้า

DBook10-gmail

ตัวอย่างหนังสือ วิริยะ-905 ทั้งเล่ม

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

คู่มือสวดมนต์ประจำบัาน และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์

สั่งซื้อหนังสือคู่มือสวดมนต์ประจำบัาน
และวิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์
วิริยะ-905

โทรสั่งพิมพ์ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

DBook-Phome 081-1459990
ติดต่อคุณวิไล ศรีประเสริฐการค้า

DBook10-gmail


?